Tầm nhìn của công ty

Triết lý doanh nghiệp

Nhiệm vụ của chúng ta

Tập trung chuyên nghiệp: Chuyên sâu về lĩnh vực thiết bị y sinh, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao
Tiên phong và đổi mới: quyết tâm đổi mới và phá bỏ gông cùm của ngành y học cổ truyền
Cứ cố gắng cải thiện: Theo đuổi sự xuất sắc và tiếp tục vượt quá mong đợi của khách hàng
Hợp tác đôi bên cùng có lợi: Đôi bên cùng có lợi tạo nên sự vinh quang của Lanhe

Tập trung vào đổi mới y tế và trở thành nhà cung cấp giải pháp hệ thống cho các sản phẩm thiết bị y sinh sáng tạo

Giá trị của tình thần đoàn kết

Tầm nhìn của công ty

Thực dụng: trọng yếu và thực dụng, không khiêm tốn, làm mọi thứ theo cách đơn giản, Mọi thứ đều hướng đến kết quả
Sự đổi mới: Hãy dũng cảm đổi mới, dám trở thành người đầu tiên trên thế giới, phá vỡ truyền thống và đặt ra tiêu chuẩn.
Hợp tác: đoàn kết và hợp tác, loại bỏ xung đột nội bộ, dung nạp nhân tài, cởi mở với thế giới bên ngoài, và một sự hợp tác có giá trị và đôi bên cùng có lợi
Nhiệm vụ: Dũng cảm chịu trách nhiệm, phân biệt công tư, tu dưỡng và trưởng thành, công bằng, chính trực;

Cam kết thực hiện R & D và đổi mới vật liệu y sinh và thiết bị y tế hiệu suất cao, Dẫn dắt ngành công nghiệp nâng cấp và chia sẻ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tập trung vào thiết bị đổi mới y sinh
Học viên hợp tác công nghiệp-đại học-nghiên cứu-y học
Nhà đổi mới công nghệ y tế
Thúc đẩy chất lượng cao và cuộc sống lành mạnh