Trách nhiệm xã hội

soso1

Chăm sóc nhân viên

Trong nhiều năm qua, công ty luôn đặt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lên vị trí quan trọng, lấy con người làm trọng tâm, đề cao tính nhân văn.
Nó đã hình thành một đại gia đình nhân viên gắn kết, điều hành, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.
● Cung cấp một môi trường làm việc ưu việt và một nền tảng lương bổng và phúc lợi hợp lý;
Quan tâm đến sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên và tạo ra một môi trường phát triển tốt;
Cung cấp một số hỗ trợ hậu cần cho người lao động: an ninh nhà ở, hậu cần đời sống, cho con em đi học trong các hoạt động văn hóa, thể thao, v.v ...;
Thành lập quỹ phúc lợi doanh nghiệp để hỗ trợ những người lao động gặp khó khăn, bị bệnh nặng hoặc bị thiệt hại về kinh tế.

Quan hệ khách hàng

Lanhe Medical tuân thủ triết lý "khách hàng là trung tâm" và tích hợp các giá trị của sự chính trực, niềm đam mê và trách nhiệm vào khách hàng của mình
Trong quan hệ với khách hàng, hãy nghĩ đến những gì khách hàng nghĩ, lo lắng những gì khách hàng lo lắng và lo lắng những gì khách hàng lo lắng, và phấn đấu để trở thành một nhà cung cấp đáng tin cậy!
● Định hướng thị trường: Chủ động nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và không ngừng phát triển các sản phẩm hiệu suất cao, chất lượng cao để làm hài lòng khách hàng;
● Giá trị sáng tạo: Sử dụng các phương pháp thông tin chuẩn hóa, có hệ thống để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm sáng tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh.

fwafs
fawfasf

Từ thiện

Giúp ích cho xã hội và cống hiến cho xã hội là sứ mệnh và trách nhiệm của Bluehe Medical từ lâu. Thực hiện các hoạt động từ thiện là
Sự đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội cũng là động lực để doanh nghiệp đạt được thành công lâu dài. Chúng tôi thực hiện các hành động tích cực để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Sẽ nỗ lực không ngừng. Lanhe Medical rất nhiệt tình và quan tâm đến các chính sách phúc lợi xã hội và khẳng định rằng "sự phát triển của công ty phụ thuộc vào xã hội, và công ty
Khái niệm “thành tựu và trả lại cho xã hội” có nghĩa là công ty đang nỗ lực phát triển nhưng không quên trách nhiệm xã hội của mình. Trong những năm qua, nó đã
Hành động quốc tế gửi sự ấm áp đến những người khó khăn và hỗ trợ xây dựng địa phương.

● Tiết kiệm và giảm tiêu thụ năng lượng: Hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, thực hiện tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu và các quy trình, thiết bị gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy sản xuất sạch và xây dựng doanh nghiệp thân thiện với môi trường.
● Văn phòng xanh: Lanhe Medical ủng hộ văn phòng hiện đại và đã phát triển một loạt phần mềm văn phòng để thay thế giao tiếp dựa trên giấy và thúc đẩy các Biện pháp thấp như văn phòng tiêu thụ năng lượng, văn phòng không giấy và sử dụng tái chế, thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giám sát năng động: Tăng cường công tác tự kiểm tra bảo vệ môi trường, tự kiểm tra và đánh giá nội bộ, và đạt được nhiều hơn lợi ích về môi trường tự nhiên, xã hội và doanh nghiệp.
● Thúc đẩy bảo vệ môi trường: Thực hiện nhiều hình thức đào tạo về bảo vệ môi trường, phổ biến tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả ngành bảo vệ môi trường của nhân viên. Kiến thức và kỹ năng kinh doanh.

awfafsaf